Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Bezpieczeństwo pracy, techniki, środowiska
Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr
  • Okidk 1
  • okidk_slajder2

Opis działalności

Działalność Ośrodka koncentruje się na organizacji szkoleń oraz konferencji adresowanych przede wszystkim do kadry zarządzającej, pracowników dozoru, pracowników kopalń, zakładów i instytucji świadczących usługi na rzecz górnictwa, jednostek naukowo-badawczych, jak również przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką środowiska naturalnego.

Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia związane z:

  • zintegrowanym zarządzaniem i jakością pracy
  • specjalistycznych kwalifikacji i umiejętności zawodowych
  • dodatkowych uprawnień pracowniczych
  • bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy.

Ośrodek zajmuje się organizacją cyklicznych konferencji, których tematyka skupia się na:

  • budowie i bezpieczeństwie eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie
  • stosowaniu środków smarnych i eksploatacyjnych w górnictwie
  • bezpieczeństwie pracy urządzeń transportowych w górnictwie
  • metodach rewitalizacji terenów zdegradowanych

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459